Skip to main content

Vi hälsar dig varmt välkommen till en innehållsrik och viktig vecka med samlingar i olika kyrkor /
platser och med lite olika karaktär. Som präster och pastorer i Nyköping ser vi fram emot att möta
många Nyköpingsbor till bön, lovsång och god gemenskap.
Onsdag och Torsdag 19.00 Bön i Korskyrkan, olika församlingar ansvarar
Fredag 19.00 Lovsångsgudstjänst i Oppebykyrkan med Helena och Petter Alin.
Lördag 14.00 Bönevandring Brandkärr, samling utanför Öppen Hand
Söndag 16.00 Föredrag i Hjortensbergskyrkan, Tema ”Vad Gud gör i Sverige” Marie-Louise
Nilsson.
Mellan samlingarna finns det fika
Söndag 18.00 Bönegudstjänst i Hjortensbergskyrkan, ”Fyra saker för dig att ta med – frihet,
frimodighet, förundran och förlåtelse” Marie Louise Nilsson, Lovsångsteam med Lydia Börefelt.
Tisdag 24/1 kl. 20.00 Taizémässa stiftsgården Stjärnholm, kvällsfika efteråt.

Marie-Louise Nilsson är som inspiratör på Alpha Sverige en uppskattad talare med ett starkt driv
att göra evangeliet känt på ett naturligt och jordnära sätt i vardagen. Hon är präst i grunden, men
reser i sin tjänst inom stora delar av kristenheten. Hon älskar att möta inte minst unga människor
för att på ett personligt sätt dela med sig av erfarenheter hon gjort, både succéerna och
motgångarna.
Arr NKS Nyköpings kristna samarbetsråd

Leave a Reply