Skip to main content

Tröst och styrka
Jag har genom åren haft psalmer och texter i min Bibel som jag återkommit till och sökt tröst och styrka i.
Jag har fått större intresse och en ny känsla för bibelläsning sedan jag kom med i en hemgrupp, där vi just nu läser Apostlagärningarna tillsammans.
Ser också fram emot att få deltaga i BibelspÅRet!
Kerstin Bjurström

Källa till trygghet
Bibeln är, bland många ting, den källa där jag hämtar min trygghet.
Loke Henricson

Att läsa Bibeln får aldrig bli ett tvång
Hela Bibeln syftar fram mot Jesus, min utgångspunkt är till exempel Lukas 24:25-27.
Jag tvingar mig inte att tro allt jag inte förstår, det kommer efterhand.
Försökte följa ett tips av prästen Sahlberg för fyra år sedan att läsa ett stycke varje dag från Gamla Testamentets profeter eller psalmer, ett stycke ur evangelierna och ett stycke av breven i Nya Testamentet. Det går inte alltid, men när jag gör det ger det alltid något i det skede jag är i.
Det får aldrig bli ett tvång eller en ”religiös plikt”.
Håkan Bengter