Skip to main content

Några söndagar nu i försommartid är temat för predikningar i Hjortensbergskyrkans söndagsgudstjänster ”Dela din tro”.

Lisbeth Stigemyr, tidigare pastor i församlingen, predikar 21 maj och 11 juni. Hon har tidigare haft kurser på detta tema och underrubriken 21 maj är ”den personliga berättelsen” och handlar om hur vi kan dela våra egna erfarenheter och varför vi är kristna idag, Den andra söndagen är underrubriken ”Den stora berättelsen” och handlar om vad som är det mest centrala i kristen tro och hur vi kan dela det på ett sätt som stämmer för oss personligen. 4 juni delar Anne-Kristine Nylander sina erfarenheter av att tala om tro och vägleda andra till Jesus. Henne känner många igen som ledare i Alphakurser i Hjortensbergskyrkan och som tidigare kurator på Fokusskolan m.fl. skolor.

Även om dessa predikningar i första hand riktar sig till den som redan har en kristen tro så är, som alltid, naturligtvis även du som söker en tro eller bara vill dela gemenskap också varmt välkommen. Förhoppningsvis blir det intressant att höra hur andra funnit en tro som de gärna vill dela med fler.

Söndag 28 maj, pingstdagen, är det Alla åldrars Sommarfest med terminsavslutning för barngrupperna. Förhoppningsvis kan vi vara ute då. Det brukar vara en höjdpunkt i försommartid för alla åldrar. Boka in och kom med 11.00!