Skip to main content

 

Hemgrupper är en möjlighet till gemenskap i Hjortensbergskyrkan. I ärliga samtal i en liten grupp kan vi växa som människor och som lärjungar till Jesus. Vi kan stödja varandra i samtal, förbön och ibland i praktiska ting. De flesta som är med i en hemgrupp uttrycker att det betyder mycket för dem.

För närvarande har vi arton vuxengrupper och några ungdomshemgrupper. Vuxenhemgrupperna träffas oftast i deltagares hem och en del grupper träffas ibland utomhus. De flesta grupperna träffas var fjortonde dag, men lite andra tidsintervaller förekommer också. Många träffas vardagskvällar och några söndagseftermiddag/kväll. Några grupper med enbart pensionärer träffas vardagseftermiddagar. Varje grupp kommer överens om tider och upplägg för sina samlingar. Det vanligaste är att börja med någon form av fika för att sedan dela något hur livet varit sedan man sågs. Ganska många grupper läser ett kapitel i Bibeln (olika bibelböcker i olika grupper) eller någon annan bok och samtalar om det. Tid för bön för varandra och andra aktuella böneämnen hör till samlingarna. De flesta har en tidsram på ca två timmar och några har tre timmar för sina samlingar.

Alla grupper har en eller två ledare/kontaktpersoner som träffas varje termin och delar erfarenheter. De ansvarar för sammanhållningen i gruppen och att hemgruppen är en del av Hjortensbergskyrkan. Man behöver inte vara medlem i Hjortensbergskyrkan för att delta i en hemgrupp.

Vill du vara med en hemgrupp kan du kontakta Lisbeth Stigemyr 070 834 09 04 eller Maria Forss 070 258 95 81, så försöker vi hjälpa till att hitta en grupp som kan passa. Nya grupper kan också skapas. För ungdomshemgrupperna kontaktar du ungdomsledare Hope Ingemarsson 072-905 91 76.