Skip to main content

Det finns inte så många platser i dagens samhälle där vi kan mötas i alla åldrar. I Hjortensbergskyrkan kan vi få göra det eftersom vi är en kyrka med människor i alla åldrar. Det är viktigt att ta vara på! I Alla åldrars gudstjänst blir det tydligt, men också vid kyrkkaffe varje söndag, församlingsdagar och andra tillfällen. Under oktober månad -22 har vi haft samma tema i gudstjänster, Äventyret för barn och i andakter under Open Doors ungdomssamlingar på fredagskvällarna. Det gör det möjligt att prata om ämnet i hem och andra tillfällen när vi möts i olika åldrar. Ett försök som ger mersmak.


I kyrkan kan vi få omsorg, stöd och förbön genom hela livet. Vi kan få vara med och ge andra omsorg. Där kan tron få växa och utvecklas genom livet. Från barnvälsignelse eller dop av det lilla barnet och förbön för familjen som tar emot det till begravning av den människa som levt ett långt liv och stöd till de sörjande runt den människa som dött. Däremellan kan vi dela livets glädje i t.ex. konfirmationshögtider, vigselgudstjänster och jämna födelsedagar för den som vill det. I vardagslivets utmaningar kan en hemgrupp, själavårdssamtal och förbön ge hjälp och styrka.


Välkommen att dela livet i Hjortensbergskyrkan! Förhoppningsvis upptäcker du också vad tron på Jesus Kristus kan betyda om du inte redan gjort det.


Lisbeth Stigemyr

Leave a Reply