Skip to main content

Bibeln säger mycket om mötet mellan tro och hälsa. Gud är mån om hela människan, både ande, själ och kropp.

Predikningarna under våren och försommaren kommer att fokusera på hälsa och andlighet. I predikningarna kommer de åtta temata som Världshälsoorganistationen/WHO beskriver inom existentiell hälsa att tas upp. Utgångspunkten är att existentiell hälsa också påverkar våra andra hälsoaspekter, som tankar, handlingar och känslor. Genom att träna och stärka vår existentiella hälsa bidrar det till att fördjupa vår tro.

– Jesus är bra för hälsan, konstaterar pastor Pelle Rosdahl med eftertryck!

Predikotemata 25 april Tillit, 2 maj Livskraft, 9 maj Helhet, 16 maj Hopp, 23 maj Andefylld, 30 maj Andrum, 6 juni Förundran, 20 juni Harmoni och 27 juni Livsmening.