Skip to main content

För lite drygt ett år sedan klev Andreas Holm som ny själavårdare inom kriminalvården för första gången in på Arnöanstalten och restriktionshäktet vid polishuset. Det var med både bävan, nyfikenhet och förväntan.

  • Jag klev in med inställningen att få komma som medmänniska, både till de som under brottsutredning sitter frihetsberövade på häktet och de som är dömda för brott på anstalten. Behoven bland klienterna är naturligtvis väldigt olika. På häktet är man ensam i sitt bostadsrum större delen av dygnet ca 23 timmar. Framtiden är oviss. En del är i chock. Vissa glada att för en stund komma undan det tuffa livet bland droger och kriminalitet på utsidan. På anstalten lever man sitt liv mer i gemenskapen med andra intagna och där är man också delaktig i daglig verksamhet av någon form.
  • För mig har mötet med dessa människor gett många både tårar och skratt. Livsberättelser har delats och mycket ångest och frustration kommit ut. Det är inte alls ovanligt att man vill hitta vägar till förändring i livet och det är stort varje gång jag ser hoppet om en ny riktning tändas hos någon.
  • Som pastor och själavårdare har jag naturligtvis möjligheten att använda min tro, bibeln och bönen som redskap i samtalen och det är en stor öppenhet för tron.
    Andreas berättar att han dagligen pratar om vad Jesus kan få betyda i våra liv och i processen att bli en helare människa.
  • En del kommer till en personlig tro under våra samtal och andra fortsätter sin resa. Mina intryck är att vi som själavårdare verkligen gör skillnad för många, avslutar Andreas.

Leave a Reply