Skip to main content

I församlingens årsmöte den 5 mars deltog drygt 70 personer. Årsmötet präglades av glädjen att få mötas och ta del av verksamhetsåret 2021 och att samtala om inriktningen på 2022.
I sin inledning till årsberättelsen skriver föreståndare Pelle Rosdahl bland annat om hur församlingen präglats av pandemin även detta verksamhetsår.
– Det jag sörjer mest är att vi förlorat mycket av vår kontaktyta som församling under året, skriver Pelle Rosdahl.
Själva årsmötesförhandlingarna leddes av Lisbeth Stigemyr, som galant lotsade årsmötet genom dagordningens 35-tal punkter.
Martin Ålund omvaldes som ordförande i församlingsstyrelsen och till nya ledamöter på två år valdes Maria Fors, Paulina Alesand och Gunnar Wingren.
Totalt förrättades det val till närmare 200 uppdrag. Uppdragen handlar om allt från internationella utskottet, kommunikation till besöksgrupper, musikteam, service och underhållsarbeten.
Mest debatt föranledde punkten om förslag till Färdplan 2022. Ett förslag som innehåller fyra fokusområden, varav Utåt i fokus och Nedåt i åldrar föranledde flest inlägg.
Antalet medlemmar är i Hjortensbergskyrkan är 381. Intäkterna har under året varit närmare 2,8 miljoner.

Bildtext Årsmötets ordförande Lisbeth Stigemyr och Torbjörn Stedt, sekreterare. I talartagen styrelsens ordförande Martin Ålund.

Publicerat den 6 mars

Leave a Reply