Skip to main content

Advent betyder inte som man kanske kan tro att vänta, utan ordet kommer av latinets adventus som betyder ankomst. Kyrkan börjar sitt eget ”år” lite tidigare än kalendern. Kyrkoåret börjar redan första advent med texten om att Jesus rider in i Jerusalem (Matteusevangeliet 21:1-11). Och advents höjdpunkt är fjärde advent och julnatten där änglarna förkunnar för oss att ”…en frälsare har fötts… han är Messias, Herren…. ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” (Lk 2:11-12)

Så, inget att vänta på…

Välkommen att följa församlingen under tiden för ankomst och advent. Det blir mycket olika gudstjänster och många olika inslag.

3 Sö 11.00 1:a Advent. Gudstjänst.

Predikan Henrik Bååth, major i Frälsningsarmén. Sång o musik Adventskören under ledning av Elisabet Nilsson och Frälsningsarméns musikkår. Äventyret och XL för barnen. Kyrkkaffe.

10 Sö 11.00 Gudstjänst. Julgospel med Nyköping Gospel Group.

17 Sö 11.00 Alla åldrars gudstjänst med Hjortensbergskyrkans Ungdoms julfest

24 Sö Julafton 11.00 Samling vid krubban. Hope Ingemarsson. Sång o musik Anna o Mecky Ingemarsson.