Välkommen till Hjortensbergskyrkan

Hjortensbergskyrkan vill vara en mötesplats för människor i olika livssituationer, åldrar och bakgrund.
Församlingen rymmer djup, bredd och variation i uttrycken av den kristna tron.