• Gudstjänst med Julgospel, Söndag 17 dec kl 11.00

Välkommen till Hjortensbergskyrkan

Hjortensbergskyrkan är en församling med bredd och variation i uttrycken av kristen tro. Vår längtan är att vara en mötesplats för människor i olika livssituationer. Församlingen har sina rötter i flera olika frikyrkor.