Välkommen till Hjortensbergskyrkan

Hjortensbergskyrkan är en församling med bredd och variation i uttrycken av kristen tro. Vår längtan är att vara en mötesplats för människor i olika livssituationer. Församlingen har sina rötter i flera olika frikyrkor.

Just nu söker vi Ungdomspastor på 80%. Mer info här